5G siete

Stránka s množstvom materiálu, poukazujúcim na škodlivosť a nebezpečenstvo 5G sietí. (Je možné prepnúť na český jazyk)

http://stop5g.cz

Stránka s množstvom materiálu o sieťach 5G, Covidu v spojení s 5G, DNA a mnoho iného.

http://vlnovagenetika.cz

Úvod do 5G – prvá časť

Pozrieť video

Úvod do 5G – druhá časť

Pozrieť video

5G, IoNT a Grafénové Počítače

Pozrieť video