Gravitácia

Gravitácia je vymyslená teória, pritom obhajuje to, ako môžu oceány, budovy, ľudia atď. držať na guľatej Zemi a stojí na nej celá teória o slnečnej sústave a vesmírnych telesách.

Keď sa spýtali Neil deGrasse Tysona čo je to gravitácia, odpovedal: Ja neviem. Samotný Isaac Newton o svojej teórií gravitácie nebol presvedčený, ale bola použitá ako oficiálna, nakoľko dokonale pasovala pre heliocentrický model vesmíru.

Všetko sa riadi hustotou a vztlakom materiálu, preto niečo klesá a niečo stúpa. Gravitácia je v skutočnosti hustota a vztlak. Všetko ťažšie než vzduch klesá a všetko ľahšie než vzduch stúpa.

Pridaj soľ do vody a vajce na dne pohára začne stúpať, naplň balóny teplým vzduchom, alebo héliom a budú lietať. Drevo na vode pláva, ale kameň rovnakého tvaru klesne na dno.

Neexistuje tajomné zemské jadro, ktoré svojou gravitáciou (príťažlivou silou) priťahuje všetko k sebe. Zemské jadro je vymyslená, experimentálne nepreukázaná teória.

A potom tu máme vakuum vo vesmíre. Ako to, že nevcucne všetko do vesmíru? Našu atmosféru? Naše oceány, rieky, vtáky a nás? Je to predsa taká obrovská sila, ktorá vysaje všetko, čo jej príde do cesty. Odpoveď je jednoduchá. Žijeme v uzavretom systéme, tak ako ho popisuje biblia, znázorňujú egyptské maľby a iné dávne kultúry.

Prečo by nás klamali?

Toto považujem za jednu z najdebilnejších otázok, akú sa neznalý človek môže spýtať.

A prečo sú vojny? Prečo deti v Afrike zomierajú od hladu? Prečo sa podávajú tzv. vakcíny, keď sú preukázané ich nežiadúce účinky? Prečo nám vnucujú jedenie hmyzu, GMO potravín, umelo vypestovaného mäsa, chemikálií atď.?

Odpoveď je jednoduchá. Žiadnej vláde, ktorá je len predĺžená ruka globalistov, na nás nezáleží. Dávajú nám len také informácie, ktoré im vyhovujú, aby sa sami neohrozili. Ak by sme poznali celú pravdu, všetko by sa zmenilo a oni by nad nami stratili moc. A to by sám sebe dopustil len blázon!

Názorné príklady

Príklad č. 1

Naplň jeden latexový balónik vzduchom (nafúkaj ústami) a klesne k zemi. Naplň rovnaký balónik héliom a začne sa vznášať.

Príklad č. 2

Určite každý videl veľký vyhliadkový balón s ľuďmi, vznášajúci sa na oblohe. Funguje na princípe ohriateho vzduchu. Ak chce stúpať, musí do balóna púšťať ohriaty vzduch, ktorý je ľahší než vzduch okolia. Ak vzduch v balóne ochladne, začne klesať.

Príklad č. 3

Predstav si, že sa nachádzaš na južnej pologuli niekde na Antarktíde a si dole hlavou (i keď akože vo vesmíre je na guli všetko rovnako, hore, dole, po stranách, ani Boh nevie).

Predstav si vedľa seba dve rovnako veľké gule položené na piesku. Jedna má váhu 1 kg a druhá 1000 kg a obidve vraj priťahuje tzv. gravitácia, takže sú položené na zemi.

Z toho logicky vyplýva, že na udržanie 1000 kg gule na zemi je potrebná 1000 x väčšia sila, než na udržanie 1 kg gule.

Ako to, že na tú 1 kg guľu nepôsobí taká istá sila, aká pôsobí na tú 1000 kg? (Že to je tak, zistíš jednoducho, pretože inak by musela byť zatlačená do piesku rovnako hlboko, ako tá 1000 kg.)

Čo je to za gravitáciu, ktorá si vyberá, akou silou bude pôsobiť na predmety?

Má to jediné vysvetlenie. Žiadna gravitácia neexistuje a to, že veci držia na zemi je len z dôvodu ich vlastnej váhy (hmotnosti a vztlaku) pôsobiacej kolmo na plochú – rovnú Zem.

Videá

Video č. 1

Balón naplnený héliom stúpa. Po nastriekaní vody na balón začne klesať, lebo začína byť ťažší než vzduch.

Video č. 2

Dron je ťažší než vzduch, ale dokáže lietať, lebo sa odráža od hustoty vzduchu, podobne ako hmyz, vtáci, lietadlá atď.

Video č. 3

Let teplovzdušného balóna. Pre stúpanie sa do balóna naženie teplý vzduch. Keď vzduch v balóne chladne, balón klesá.